Småbanker usikre på Terra-samarbeidet

– Akkurat i dag skulle jeg ønske vi kunne vurdere vårt videre eierskap i Terra, sier banksjef Asbjørn Opdal i Tysnes Sparebank.

Sjur Holsen

Sparebanken er den tredje minste eieren av Terra-gruppen og er dratt med i krisen flere kommuner nå er havnet i.

– Jeg synes situasjonen er forferdelig kjedelig. Og det vil gå ut over vårt renommé også. Men hva vi eventuelt skal gjøre med forholdet vårt til Terra må selvfølgelig tas opp på høyeste nivå i banken, sier Opdal.

– Ville du satt egne penger på et veddemål om at Terra-navnet vil overleve?

– Som en gammel konservativ banksjef liker jeg ikke å gamble. Men om navnet vil overleve, er vanskelig å si noe om nå, sier Opdal.

Fjernet Terra-reklamen

De 78 sparebankene som eier Terra-gruppen hadde en hektisk dag i går. Hønefoss Sparebank gikk like godt ut tidlig på dagen og fjernet alle reklame for Terra.

– Vi følte et behov for å fremheve bankens navn på bekostning av Terra. Det er tunge dager, sier banksjef Erik Fred. Mathiessen på Hønefoss.

Ingen av sparebankene på Vestlandet går fullt så langt, men flere er urolige.

Banksjef Mads Indrehus i Vik Sparebank sier konkursen i Terra Securities er veldig beklagelig, men ønsker ikke å kommentere eierbankenes ansvar i saken før de har drøftet saken sammen.

– For vår egen banks del kan jeg si at vi er tuftet på de gamle sparebankidealene nøysomhet og varsomhet. Det ligger fast.

– En sparebank østpå fjerner all Terra-reklame, vil dere gjøre det samme?

– Det ser jeg ingen grunn til foreløpig. Kundene våre har ikke noe forhold til selve Terra Securities, og er ikke eksponert for de omstridte produktene.

– Merkevaren skadet

I likhet med de andre sparebankene fikk Aurland sparebank henvendelser fra bekymrede kunder i går.

– Å selge Terra-produkter i dag er ikke lett. Merkevaren Terra er blitt veldig skaldelidende, sier økonomisjef Ottar Steine.

Han ønsker ikke svare på om han helst hadde sett at alle forbindelser til Terra ble kuttet.

– Jeg vil bare understreker at vi ikke har hatt noe som helst med disse kommunenes plasseringer å gjøre, sier Steine.

Banksjef Ingar Valvik i Fjaler Sparebank opplever eierforholdet i Terra som uproblematisk.

– Jeg ser ikke poenget med å fjerne seg fra Terra nå. Vi skal betjene kundene våre skikkelig fremover, og det gjelder også ved fortsatt salg av en rekke Terra-produkter. I øyeblikket konsentrerer vi oss om å roe ned kundene, det er viktig både for oss og for dem, sier Valvik.

Heller ikke stedfortredende banksjef Karin Vikane i Indre Sogn Sparebank synes det er problematisk å bli sittende som Terra-eier og selge Terra-produkter.

– Vi har ikke solgt eller markedsført de omstridte produktene fra Terra Securities. Selskapet er bare et datterselskap i Terra-gruppen, sier Vikane.