• (1/3)
    SOM FAR, SÅ SØNN: Olav Botnevik overtok odelsgården på Os etter sin far i 1991, og snart skal sønnen Bård Anders drive gården videre. Nye grunnlovsforslag kan føre til at odelsretten oppheves eller endres. Det ville vært dumt, mener bøndene. - Det ville gjort det lettere for de som vil selge ut gården og tjene penger, og vanskeligere for oss som vil fortsette med gårdsdrift. Odelsloven er bærekraftig fordi slekten vil ta vare på jorden til neste generasjon, sier Olav Botnevik.

Odelsretten for fall etter 200 år

Odelssønnen Bård Anders Botnevik (29) vil gjøre som sin far og overta familiegården. Men på Stortinget vil flere nå endre Grunnloven for å få bukt med odelsretten.