Bergen har den største handelsflåten

Se grafikk for hvordan flåten fordeler seg.