Nav forventer økt ledighet

Vi rapporterte direkte fra fremleggelsen av Næringsbarometeret for 2014.