Vurderer å flytte nordover: – En konsekvens av strømprisene

Håndverksbedriften Torsvik innredning vurderer drastiske grep for å redusere strømkostnadene. Å flagge produksjon nordover kan være rasjonelt i dagens strømsituasjon, ifølge professor.

Daglig leder og medeier i vestlandsbedriften Torsvik innredning vurderer å flytte deler av produksjonen nordpå.
Publisert: Publisert:

De rekordhøye strømprisene i Sør-Norge gjør at flere bedrifter vurderer ulike grep for å redusere kostnadene, skriver E24.

Nordpå har strømprisen derimot ikke skapt de store overskriftene.

Tore Ådlandsvik er daglig leder og medeier i vestlandsbedriften Torsvik innredning. Selskapet utvikler, produserer og installerer innredninger til helse, forsknings- og utdanningsmiljøene i Norge. Han sier at de nå vurderer å flytte deler av produksjonen nordover.

– Det er en konsekvens av strømprisene, sier Ådlandsvik til E24. Han legger til:

– Jeg har bedt om tilbud på kjøp av en del av innredningene fra våre kollegaer i nord, hvor de nå har helt andre rammevilkår og innkjøpsmuligheter på strøm.

– Prisene spiser opp overskuddet

Torsvik innredning har for det meste fastprisavtaler med varigheter på ett til to år med aktører i det offentlige.

Ådlandsvik sier at strøm, som tidligere utgjorde én prosent av kostnadene, nå utgjør fem til seks prosent av kostnadene.

– Prisene spiser opp overskuddet, sier Ådlandsvik.

Forberedt på å redusere egen produksjon

Å flytte hele fabrikken fra Herdla like nord for Bergen er ikke aktuelt, men å «northsource», flagge deler av produksjonen nordover, er noe de for øyeblikket vurderer.

– Da må vi redusere vår produksjon en del, sier Ådlandsvik, og sier det jobber ni personer totalt på fabrikken i Herdla.

– Når vil dere ta en beslutning?

– Det blir om noen måneder, basert på oppdragene vi får inn. Vi må se på hvordan markedet aksepterer økte strømpriser, om vi får nok inn eller ikke. Om vi ikke får økt prisene tidsnok, så vil det alltid være et uromoment, sier Ådlandsvik.

– Gjør dere andre tiltak for å stramme inn på strømkostnadene?

– Vi ser på effektivisering på ventilasjon og sponavsug, og en totalvurdering av hvor mange maskiner man trenger å ha i sving. Men vi har ikke sjans til å slå av ventilasjon og sponavsug, for da bryter vi jo arbeidsmiljøforskrifter, sier Ådlandsvik.

Professor Karen Ulltveit-Moe ved Universitetet i Oslo mener det er for tidlig å si om vi får se en bølge av «northsourcing».

– Absolutt rasjonelt

Økonomiprofessor Karen Ulltveit-Moe mener det ikke er usannsynlig at flere bedrifter nå vil se nordover.

– Per nå er det absolutt rasjonelt å tenke i de baner, i den grad man ikke selger ting som er stedbundet, sier Ulltveit-Moe, og peker på blant annet bakerier, kafeer eller butikker.

– Tror du vi vil se en bølge av såkalt «northsourcing» fremover?

– Jeg tror det er for tidlig å si, for det er fremdeles ganske usikkert hvordan prisbildet blir seende ut fremover. Og det blir blant annet pekt på at frem i tid kan det bli et kraftunderskudd i nord. Lokaliseringsbeslutninger baserer seg på hvordan rammebetingelser ser ut fremover i tid, og strøm er bare en av mange kostnadsfaktorer, sier Ulltveit-Moe.

Gir Nord-Norge en kostnadsfordel

Økonomiprofessoren følger kostnadsbildet som nå avtegner seg med interesse. Hun peker på at det brukes betydelige indirekte og direkte offentlige subsidier på å prøve å gjøre det mer attraktivt å lokalisere virksomheter i Nord-Norge.

– De lave strømprisene gir rett og slett Nord-Norge en kostnadsfordel. Skulle dette bli langvarig, så kan jo for eksempel bruken av andre distriktspolitiske virkemidler reduseres, sier Ulltveit-Moe.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO mener at det for noen typer bedrifter kan være hensiktsmessig å se på muligheter for å oppskalere eller flytte deler av produksjonen nordover.

– Det kan jeg ha tro på

NHOs ferskeste medlemsundersøkelse viste at over halvparten av bedriftene på Øst- og Sørlandet som svarte, venter en stor eller middels stor reduksjon i driftsresultatet som følge av de høye strømprisene.

For første gang siden januar er det flere bedrifter som tror fremtiden blir dårligere enn som venter bedring.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO mener det ikke er usannsynlig at noen typer bedrifter kan vurdere å «northsource».

– For bedrifter som har produksjon flere steder i landet, så kan det være rasjonelt å nedskalere der strømmen er dyr og oppskalere der den er billig Eller om du har en bedrift som produserer flere ting i en verdikjede. De kan ta ut de energikrevende delene av prosessen og få de gjort et annet sted, som en midlertidig tilpasning, sier Dørum. Han legger til:

– Det kan jeg ha tro på.

Men dette er ikke beslutninger som tas over natten, ifølge Dørum. I tillegg minner han om at den største kostnaden for norske bedrifter er arbeidskraften, spesielt nå når det er knapphet på folk.

– Så er det jo slik at flere nå mener at Norge bør ha ett kraftmarked. Dersom man tror på det, at man over tid vil lykkes i å ha ensartede priser over hele landet, så er det et ytterligere argument for å unnlate å ta skritt for å nedskalere og bygge opp produksjon et annet sted, sier Dørum.

Høyaktuelt

I tillegg til å være daglig leder og medeier i Torsvik innredning, er Tore Ådlandsvik også styreleder i bransjeforeningen Norske Trevarer, som organiserer rundt 300 norske trevarebedrifter.

Han sier de økte strømprisene er et tilbakevendende tema for kollegaer i øst, vest og sør.

– Det er et høyaktuelt tema og det har blitt en skikkelig sak ut av det, sier Ådlandsvik. Han legger til:

– Det er helt sykt at postnummeret skal bestemme innsatsfaktoren.

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert: