«Operasjon Ukraina»: Økokrim oppretter egen innsatsgruppe

Regjeringen finansierer 15 midlertidige stillinger i Økokrim, for å slå ned på kriminalitet som kan knyttes til Ukraina-krigen.

Publisert: Publisert:

Økokrim lyste onsdag ut en rekke midlertidige stillinger til «Operasjon Ukraina» – en offensiv for å bekjempe kriminalitet som følger av den pågående krigen i Ukraina.

– Politiet og PST har fått en tilleggsbevilling fra regjeringen for å bekjempe kriminalitet som følger av den pågående krigen i Ukraina, slik vi også har beskrevet i trusselvurderingen for 2022, sier Økokrim-sjef Pål Lønset til E24.

Lønset sier Økokrim allerede ser at krigen i Ukraina påvirker kriminalitetsbildet. Han tror det kommer til å øke i omfang, blant annet med flyktningstrømmene.

– Til nå har vi sett flere eksempler på arbeidskriminalitet som kan knyttes til invasjonen. Vi har bedt om disse stillingene for å møte utviklingen med en best mulig respons, sier Lønset videre.

Les også

Økokrim jakter hemmelig selskap etter E24-avsløring

Midlertidige stillinger

Økokrim skal styrkes med om lag 15 stillinger, både innen etterforskning og etterretning. Stillingene er kun midlertidige, for en periode på seks måneder.

– Bevillingen gjelder kun for inneværende budsjettår. Vi har fått beskjed om at midlene ikke vil videreføres neste år. Derfor er det viktig for oss å styrke kapasiteten så fort som mulig, sier Lønset.

Økokrim-sjefen sier behovet neppe vil avta ved årsskiftet.

– Jeg ser ikke for meg at denne situasjonen går over i løpet av seks måneder. Vi forholder oss til vedtaket, men vil ha løpende dialog for å se på mulighetene for videreføring av midlene også neste år, svarer Økokrim-sjefen.

– Jeg ser ikke for meg at denne situasjonen går over i løpet av seks måneder, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.
Les også

Økokrim: Krigen gir økt risiko for korrupsjon

Styrker innsatsen mot arbeidskriminalitet

I trusselvurderingen for 2022 peker Økokrim på krigen som en driver for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

De mener blant annet det er sannsynlig at kriminelle aktører vil forsøke å utnytte ukrainere og andre utenlandske og sårbare arbeidstagere til arbeid i arbeidssensitive bransjen.

Til «Operasjon Ukraina» søker Økokrim blant annet en spesialetterforsker, en politibetjent, en politioverbetjent og en politiadvokat med interesse for nettopp arbeidslivskriminalitet, samt en spesialetterforsker med kompetanse på håndtering av digitale beslag.

Videre søker de etter analytikere som kan håndtere mottak og analyse av hvitvaskingsmeldinger som kan knyttes til Ukraina-krigen.

Publisert: