Industrien langs vestlandskysten kan bli hardt rammet av streik

Bedrifter i Stavanger, Haugesund, på Stord og lenger nord langs kysten av Vestlandet er blant dem som blir hardest rammet dersom det blir streik i industrien.

På Stord kan 580 ansatte ved Aker Solutions, tidligere Kværner Stord, bli tatt ut i streik fredag.
  • NTB-Oda Ertesvåg
Publisert: Publisert:

Blir det ikke enighet mellom Fellesforbundet og Norsk Industri innen fristen ved midnatt natt til fredag, tas rundt 27.600 ansatte i industrien ut i streik. Mange av disse jobber i bedrifter på Vestlandet.

I industrikommunen Stord, som har i underkant av 19.000 innbyggere, er det varslet uttak ved 14 bedrifter, og til sammen kan 1.390 ansatte bli tatt ut i streik. Det er ved bedriftene Aker Solutions (580), Ventor Energi (204), SEC (198) og Yabimo (166) at flest kan bli tatt ut.

Kommunikasjonssjef Odd Naustdal ved Aker Solutions Stord skriver i en tekstmelding til NTB at de følger utviklingen og håper at partene kommer til enighet innen fristen.

– Vi vil ikke spekulere i utfallet eller kommentere mulige effekter på dette tidspunktet, skriver han.

Stort uttak ved Aibel

I Stavanger kan nær 2.300 industriarbeidere kan bli tatt ut. Flest tas ut i oljeserviceselskapet Kaefer Energy (405), NSE Industrier (339), Bilfinger Industrier Norge (327) og Aker Solutions (324).

I Haugesund kan til sammen nær 1.200 arbeidstakere gå ut i streik. Blant dem jobber 444 ved Haugesund Skips and Offshore Service AS og 627 ved oljeservice- og havvindleverandøren Aibel, som er det største uttaket i en enkeltbedrift.

– Det vi kan si er at en streik selvfølgelig vil ramme aktiviteten vår både i Haugesund og på de anleggene vi jobber på – for eksempel Hammerfest LNG. Vi ønsker ikke å gå ytterligere i detalj om hvordan og i hvilket omfang. Vi respekterer samtidig forhandlingene og håper at partene når til enighet og at det ikke kommer til streik, sier kommunikasjonsrådgiver Christian Holm Foder i Aibel til NTB.

Ved Aibel Haugesund 627 ansatte bli tatt ut i streik fredag dersom Fellesforbundet og Norsk Industri ikke kommer til enighet i tvungen mekling hos Riksmekleren.

Tillitsvalgt for Fellesforbundet ved Aibel i Haugesund, June Heggheim, sa søndag til NTB at hun venter at resultatet av meklingen vil bli økt kjøpekraft, og at velferdspermisjoner, etter- og videreutdanning ellers er viktige saker.

– Det er mye som er viktig i år, så jeg håper de imøtekommer våre krav, for streikeviljen er stor, sa Heggheim.

Mo, Kongsberg og Raufoss

Også andre steder i landet kan bli rammet av en mulig streik. I Mo i Rana blir 903 ansatte i 16 bedrifter tatt ut. På Kongsberg har Fellesforbundet varslet uttak av 177 i GKN Aerospace og drøyt 600 ansatte i andre bedrifter i kommunen.

På Raufoss vil de ta ut 360 ansatte i forsvarskonsernet Nammo og 315 i bildelprodusenten Benteler Automotive. Til sammen i Vestre Toten kommune er det varslet at over 1.400 ansatte fordelt på 17 bedrifter kan bli tatt ut.

Administrerende direktør Vegard Sande i Nammo Raufoss sier til Oppland Arbeiderblad at han håper partene kommer til enighet.

– Dersom det blir streik og Nammo Raufoss tas ut, kan vi måtte stenge ned hele eller deler av produksjonen, sier Sande.

Innspurt

Mandag startet innspurten i industrioppgjøret da partene møttes hos riksmekler Mats Ruland til tvungen mekling.

Til FriFagbevegelse sa Riksmekleren at han ikke har tro på at partene vil bli enige før meklingsfristen.

– Frontfaget er alltid vanskelig, men i år er det vanskeligere enn det pleier, sa han.

Utfallet av oppgjøret i frontfaget har mye å si for lønnsoppgjøret også i andre bransjer. Tanken med frontfagsmodellen er at konkurranseutsatt industri forhandler først og setter rammene for de andre oppgjørene.

Lønnsforhandlingene i industrien startet 9. mars. Mens arbeidstakerorganisasjonene krever økt kjøpekraft og har vist til stadig stigende priser, har Norsk Industri advart mot en lønnsøkning som vil gå ut over konkurransekraften.

Samtidig har Ukraina-krigen og sanksjonene mot Russland ført til prisøkninger og uforutsigbarhet. Teknisk beregningsutvalg (TBU), som legger fram nøkkeltall i forkant av lønnsoppgjørene, oppjusterte like før forhandlingene den ventede prisveksten til 3,3 prosent.

Publisert: