Ber om hasteutbygging for å jevne ut strømprisene

Frank Sve (Frp) tar til orde for at linjenettet mellom kraftregionene i nord og sør bygges ut så snart som overhodet mulig.

STORE FORSKJELLER: Strømprisene i sør har skutt i været den siste tiden. Lenger nord i landet er situasjonen en helt annen. Illustrasjonsfoto.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

– En slik oppgradering haster svært mye, og ville etter utbygging kunne jevne ut strømprisene i landet.

Det skriver energipolitisk talsperson Frank Sve (Frp) i sitt spørsmål til olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) tirsdag.

Sve viser til at kraftprisene den siste tiden har skutt i været, og prisnivået i de sørlige kraftregionene N01, N02 og N05 er 4–6 ganger høyere enn normalt.

– Folk flest i de folkerike områdene på Øst-, Vest- og Sørlandet får strømutgifter som mange naturligvis har problemer med å betale, når normal strømregning på for eksempel 2.000 kroner blir til 10–12.000 kroner per måned, skriver Sve.

Les også

Ny årsrekord for strømprisen mandag

– Haster ekstremt

Det er den manglende linjekapasiteten mellom regionene i nord, N03 og N04, og de øvrige i sør, N01, N02 og N05, som får skylden for mye av prisforskjellene.

Sve peker på at en ny 420 kV-linje mellom Ørskog og Fardal på Møre ble bygget i 2016, men at oppgraderingen videre mangler mellom Sogndal og Aurland.

Energipolitisk talsperson Frank Edvard Sve i Fremskrittspartiet.

– Det blir interessant å høre hva ministeren svarer. Vi har en kjempeutfordring i dag når en ser på fordelingsnettet fra N03 og sørover, sier Sve til E24.

– Det haster noe helt ekstremt. Ellers er det vanskelig å forstå når en ser på Norge under ett, at vi måker 4.000–5.000 megawatt ut av landet, og stort sett ikke får noe tilbake, i en tid der en mangler kraft på Østlandet.

Strekningen i den gule sirkelen er foreløpig dekket av en linje på 300 kV. Etter planen skal det her bygges ut en 420 kV-linje innen 2025.
Les også

Vil ikke stanse kraft fra land til sokkelen

Ferdig i 2025

Strekningen han snakker om, mellom Sogndal og Aurland, er på planen til Statnett allerede, og skal etter planen være ferdig utbygget innen 2025.

Statnett opplyser til E24 at det ble gitt konsesjon i 2019. Selve fjordkryssingen er påklaget av flere, og klagen er til behandling hos regjeringen, men ifølge Statnett vil klagen ikke få konsekvenser for fremdriften i prosjektet.

«Vi er allerede godt i gang med å planlegge oppgradering av transportkanalen i Midt-Norge, 420 kV Åfjord–Snilldal, ut av Sogndal mot Aurland og Modalen og mellom Fåberg og Oslo», heter det i Statnetts ferske nettutviklingsplan.

Oppgraderingen vil redusere prisforskjellene i hele Sør-Norge, styrke forsyningssikkerheten på Vestlandet og legge til rette for mer forbruk, spesielt i bergensregionen, står det videre.

– Men det burde blitt bygget for lenge siden. Da en bygde fra Fardal, måtte det selvsagt tas. Men det vitner om at det ikke var noen plan tidligere heller. Det må gjøres en jobb både i regjering og på Stortinget, sier Sve.

Han vil også få ned prisene på nettleien.

– Det må gjøres kjapt, og det må gjøres noe med nettleien. Vi fikk svar nå fra miljø- og energidepartementet, og finansdepartementet, når det gjelder rentefastsetting på inntektsrammen til kraftselskapene. Den er på 5,59 prosent.

– Det er et monopolområde med kjempehøy rente. Det er bare å trekke den ned på 2 prosent, som likevel vil være en god rente, så vil en spare 5,7 milliarder kroner i nettleie til innbyggerne, sier Sve.

Flere eksperter har forklart årets høye strømpriser i Norge med en kombinasjon av tørt vær og høye priser i Europa.

Bakgrunnen for de høye strømprisene i Europa er i tur at produksjonskostnaden på kull- og gasskraftverkene er høy, med høye kullpriser, gasspriser på rekordnivå og CO₂-priser som har steget videre til rekordnivåer på over 60 euro per tonn.

Publisert: