Viruset er i likhet med den originale Melissa-varianten et såkalt makrovirus, og rammer datamaskiner som benytter Microsoft-programmene Word og Outlook. Viruset infiserer Word-dokumenter, og sender ut opptil 50 kopier av dokumentet ved hjelp av Outlook, ifølge datasikkerhetsfirmaet Symantecs hjemmesider.

Viruset angriper når brukeren åpner vedlegget, som denne gangen heter "anniv.doc". Vedlegget til den originale Melissa-varianten het "list.doc". Dukker det opp en slik epost bør den altså slettes. Både Mac— og PC-brukere skal være utsatt hvis de bruker de aktuelle Microsoft-programmene.

NTB