Peker nese til Nokia

Over nyttår kan du kjøpe de første UMTS-mobilene. De kommer ikke fra Finland, men fra Japan.