Impulskjøp ein angrar på

Har du nokon gong spurt deg sjølv: Kva er ditt dummaste impulskjøp?