Det skal imidlertid ikke være sikkert at forliket fritar storbanken for straffansvar.

Både justisdepartementet i Washington og påtalemyndigheten i California har etterforsket og gransket storbanken i forbindelse med salg av verdipapirer med sikkerhet i boliglån. Banken sto anklaget for å ha dekket over hvor stor risiko som var forbundet med realkredittobligasjonene. De viste seg å føre til store tap for investorene i stedet for å være et sikkert produkt.

En kilde nær forhandlingene, som har pågått med justismyndighetene den siste tiden, sier til nyhetsbyrået Reuters at forliket er på 13 milliarder dollar, rundt 76 milliarder norske kroner.

Forliket skal innebære at mange av rettsoppgjørene etter sammenbruddet på det amerikanske boligmarkedet dermed har fått en løsning. Men som en del av avtalen vil banken fortsette å samarbeide i straffesaker hvor enkeltpersoner kan være involvert, opplyser kilden.

Avtalen skal ha kommet på plass da bankens administrerende direktør Jamie Dimon og justisminister Erik Holder fredag hadde et telefonmøte hvor det ble avtalt å holde straffansvar utenfor forliket.

Verken talspersoner for justisdepartementet eller JPMorgan ville kommentere saken lørdag.