Allerede i dag eller i morgen kan settestatsråd Bård Vegar Solhjell (SV) bestemme seg for å kaste hele eller deler av styret i det statlige eiendomsselskapet Entra.

Solhjell er under et sterkt press for å komme til en rask avgjørelse. Allerede 26. september varslet styreleder Siri Hatlen Regjeringen om at hun, nestleder Martin Mæland og Ida Helliesen ble overrumplet og tapte avstemningen da et flertall på fire stemte inn Rune Olsø som ny sjef.

Til disposisjon

Men til tross for at de led nederlag i den mest sentrale avgjørelsen et styre skal fatte, valgte Hatlen og Mæland å bli sittende inntil videre. I næringslivet ville normal praksis vært at styrelederen gikk av umiddelbart i en slik situasjon.

Men Hatlen spilte i stedet ballen over til Regjeringen, som kan ommøblere i styret som den vil.

Fordi næringsminister Trond Giske (Ap) er venn av Olsø, og dermed inhabil, har saken stått i stampe i påvente av at Solhjell på tirsdag ble utnevnt til settestatsråd.

Fortsatt ingen kontrakt

Nå viser det seg at en formalitet kan gjøre det lettere å skyve ut Olsø, dersom Solhjell velger et nytt styre.

Olsø har nemlig ikke fått en kontrakt. Detaljene skal dessuten behandles på nytt i kompensasjonsutvalget og til slutt i styret.

Styreleder Hatlen sier det «fort tar noen dager» før kontrakten er ferdig utarbeidet. Hun avviser at hun bevisst har somlet med papirarbeidet.

- Under alle omstendigheter ville jeg aldri satt meg med samme kveld og skrevet og signert kontrakten. Jeg har gjort det som er helt vanlig praksis, tatt kontakt med vår advokat, som dessverre var på høstferie. Jeg ba ham lage et forslag til en ordentlig avtale som tar hensyn til styrets vedtak og de føringer som følger av statens retningslinjer, sier Hatlen.

Uklar jus

Jusprofessor Stein Evju sier det for utenforstående er umulig å si om det er inngått en bindende, muntlig avtale, selv uten kontrakt.

- Det beror på hva partene har gjort og hvor mye som er avklart, sier han.

Olsøs svært omstridte lønnspakke på rundt fire millioner kroner ligger til grunn i styrevedtaket fra 26. september. Og etter det Aftenposten forstår lå Olsø an til å få en etterlønn på inntil 12 måneder, slik statens retningslinjer åpner for.

Hatlen ønsket ikke å si om sluttvederlaget lå til grunn i styrevedtaket fra september.

Kandidatnavn lekket til pressen

Tirsdag sendte Entra ut et åpent brev fra styreleder Siri Hatlen. Der klager hun over at det har forekommet et «åpenbart brudd på styrets retningslinjer».

Hatlen er meget bekymret over informasjon som er lekket fra «styrets indre anliggender».

«Deler av informasjonen som har fremkommet er dessuten belastende og til dels sensitiv for enkeltpersoner», heter det i brevet.

Etter det Aftenposten forstår, er det mest kritiske at listen med de tre favorittene til å overta sjefsjobben i Entra er lekket til flere medieredaksjoner. Fra før er det kjent at Rune Olsø ikke sto på denne listen, som ble utarbeidet i samarbeid med rekrutteringsselskapet Korn/Ferry.

At minst en av kandidatene har tilknytning til et børsnotert selskap, gjør informasjonen enda mer sensitiv.