— Selv om det kan være rom innenfor avtalen til å velge mellom ulike måter å regne ut tollsatsene på, vil enhver mekanisme som fører til økte tollsatser, gå mot selve ånden eller intensjonen i EØS-avtalens artikkel 19, sier Sejersted til NTB.

Han siterer fra artikkelens annet ledd om at partene skal «fortsette sine bestrebelser med sikte på en gradvis liberalisering av handelen med landbruksvarer».

EU-siden har reagert kraftig på regjeringens forslag om å innføre prosenttoll og dermed styrke importvernet for biff-filet, lammekjøtt og faste oster. EUs ambassadør til Norge, János Herman, karakteriserer forslaget overfor Aftenposten som et klart brudd på intensjonen i avtalen som trådte i kraft i januar i år.

Herman snakker videre om «reaksjoner» fra EU om planene gjennomføres.

— De vil kunne bruke sin frihet innenfor rammen av eksisterende avtaler til å sette opp tollsatser eller endre kvoter på import av fisk og landbruksprodukter fra Norge, sier Sejersted, som er professor ved Senter for europarett ved Universitetet i Oslo.

Om kort tid skal Norge i forhandlinger med EU om tollfrie kvoter på blant annet reker og sild, og deler av fiskerinæringen har gitt uttrykk for bekymring for hva regjeringens plan vil ha å si.

- Den bekymringen skjønner jeg veldig godt, sier Sejersted.