Regjeringen la mandag formiddag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2013. De mener selv de styrker velferden og legger til rette for fremtidig verdiskapning og vekst.

Det er ikke Norsk Industri og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) enige i.

— De bruker for mye oljepenger. Selv om de holder seg innenfor handlingsregelen så øker bruken av oljepenger med ni milliarder fra 116 til 125 milliarder kroner, sier administrerende direktør Stein Lier Hansen til Aftenposten.no.

Han mener budsjettet er for ekspansivt og at det vil skape problemer for norsk industri, utenom oljesektoren.

— Det er pengebruken inn i økonomien som er avgjørende og den er for høy. Vi har den høyeste pengebruken holdt opp mot BNP (bruttonasjonalprodukt, red.anm.) siden handlingsregelen ble innført.

Hansen er bekymret for at regjeringen pumper for mye penger inn i statens faste utgifter.

— Den høye pengebruken kan gjøre det vanskelig for Norges Bank å holde en fornuftig rente. Hvis de øker renten får vi en for høy rentedifferanse mot våre handelspartnere og det vil skape problemer for norsk eksportindustri.

Ønsker mer til bedriftene

Både NHO og Norsk Industri mener budsjettet vil forsterke todelingen i norsk økonomi, der bedriftene tilknyttet oljesektoren går svært godt, mens annen industri sliter med dårlige tider i markedene.

— Det er full fart i oljesektoren, mens tradisjonelt næringsliv sliter og eksportmarkedene for norske varer er i krise. Med investeringstørke trenger norske bedrifter insentiver til å investere og vokse, ikke at pengene går med til utgiftsvekst i offentlig sektor, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk.

NHO mener regjeringen også bruker pengene feil og vil at ressursene skal vris vekk fra forbruk til investeringer. — Vi må satse på investeringer i vei, jernbane og forskning for å trygge morgendagens arbeidsplasser. Det er blant annet nødvendig med skatteendringer som reduserer bedriftenes kostnader og stimulerer til økte investeringer i norsk økonomi utenom oljesektoren, sier Brubakk.

Han mener også at det satses altfor lite på forskning og på støtte til nyoppstartede bedrifter.

- Nøytralt budsjett

Regjeringen selv mener budsjettet er om lag nøytralt og at bruken av oljeinntekter vokser om lag i takt med verdiskapingen i fastlandsøkonomien.

— Nå er det ikke tid for å tråkke på gasspedalen. Vi legger vekt på at budsjettet for 2013 ikke må bidra til pressproblemer i norsk økonomi. Det vil gi fare for at veksten i lønninger og bolig- og eiendomspriser skyter ytterligere fart og gjøre det enda vanskeligere for konkurranseutsatt sektor, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Samlet sett anslås veksten i BNP for Fastlands-Norge til 3,7 prosent i år og 2,9 prosent neste år.

Nordea støtter regjeringen i at budsjettet neppe vil føre til økt rente.

- Dette budsjettet er nesten nøytralt, det gir verken stimulans eller strammer inn, mener sjeføkonom Erik Bruce.

Han sier budsjettet er litt strammere enn hva de hadde forventet.

— Budsjettet er ganske bra tilpasset norsk økonomi. Jeg mener det er litt urealistisk å tro at de skulle stramme enda mer inn, gitt at oljefondet vokser. Norges Bank hadde lagt til grunn et litt mer ekspansivt budsjett, så dette budsjettet gir ikke grunn til å frykte noen høyere rente, sier Bruce til Aftenposten.no.

Han mener at heller ikke kronekursen vil bli påvirket i særlig grad.

Kyrre Aamdal i DNB Markets er enig med sin kollega.

— Budsjettets virkning på økonomien er nøytralt til marginalt ekspansivt. Det ser ikke ut til at budsjettet har påvirket renter eller valutakurser i merkbar grad, sier Aamdal i en kommentar.

Norsk Industri er bekymret for bedriftene i landet, spesielt de som lever av å selge varer til utlandet.
Mauren, Arnfinn