I revidert nasjonalbudsjett for 2012 la Finansdepartementet til grunn en gjennomsnittlig oljepris på 650 kroner fatet i 2012. Fasit så langt i år er 644 kroner fatet i gjennomsnitt.

Dermed bommer departementets økonomer med bare 0,9 prosent så langt. Tatt i betraktning de mange usikkerhetsfaktorer som påvirker oljeprisen må en differanse på seks kroner mellom anslag og realitet kunne kalles treffsikkert.

— De er mange dyktige fagøkonomer i Finansdepartementet som følger oljemarkedet tett. Det gjør at de lager gode prognoser, sier oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea.

Påvirkes av mange faktorer

**Hun påpeker at oljeprisen styres av svært mange faktorer.

— Mange er svært uforutsigbare som politisk uro og politiske beslutninger, men også risikoappetitt, vær, streiker og orkaner påvirker oljeprisen. I tillegg vil tilbud og etterspørsel etter olje være avgjørende, sier Saltvedt.**

Det internasjonale oljemarkedet styres i tillegg av et stort oljekartell, Opec, som kan endre produksjonsvolumene hvis de ønsker å påvirke markedet, forteller Saltvedt.

— Dermed er det ingen rett frem sak å prøve og estimere fremtidige oljepriser, sier analytikeren.

Oljeanalytiker Thina Saltvedt påpeker at det er en rekke ulike faktorer som påvirker oljeprisen som politiske forhold, vær, streiker, grad av risikoappetitt og tilbud og etterspørsel.
Terje Bendiksby, NTB-Scanpix