Etter Økokrims henleggelse av saken mot Trafigura uttalte tidligere miljøvernminister Erik Solheim (SV) i 2010 at det var et hull i lovverket som departementet ville arbeide for å få endret.

Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell (SV) forteller at tre hovedendringer har skjedd, eller er i ferd med å skje.

— Det ene er at man har bedret kontrollsystemet mellom berørte etater i Norge gjennom bedre utveksling av informasjon mellom etatene, bedre rutiner og varslingssystemer. På den måten kan man kartlegge hvilke skip som vekker mistanke og plukke dem ut for kontroll, sier Solhjell.

Vil heve strafferammen

Han forteller at et forslag om å heve strafferammen for ulovlig grensekryssende transport til sjøs er sendt ut på høring. Endringen består i at ny hevet strafferamme blir fengsel i inntil to år. Det foreslås også at forsøk på ulovlig grensekryssende transport gjøres straffbart, samt at foreldelsesfristen øker fra to til fem år.

— I tillegg har IMO tidligere i år gjort endringer i Solas-konvensjonen som gjør det helt klart at blanding av flytende last (olje og kjemikaler) om bord på skip i fart er forbudt. Konsekvensen er at aktiviteten som Trafigura sto bak, hvor avfallet ble dannet til sjøs og senere levert til Vest Tank, nå er ulovlig, sier Solhjell.

IMO er en forkortelse for International Maritime Organization. Solas-konvensjonen står for den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs.