— Konsumprisindeksen falt med 0,4 prosent fra juli til august 2012. De viktigste årsakene til nedgangen var prisfall på flyreiser, matvarer og klær, skriver SSB.

De siste tolv månedene har prisene steget med 0,5 prosent.

Justert for endringer i avgifter og energivarer (blant annet strømprisen), har prisene steget bare 1,2 prosent siden august i fjor.

Det er dette som kalles kjerneinflasjonen, og den var på forhånd ventet å være 1,5 prosent, ifølge Bloomberg.Prisene stiger dermed langt mindre enn ventet, noe som isolert sett taler for en lavere styringsrente fra Norges Bank.

— En inflasjon som er lavere enn forventet, vil trolig føre til spekulasjon i rentenedsettelser i Norge, i lys av at den svenske Riksbanken satte ned sin rente i forrige uke, skrev Danske Bank i en rapport før inflasjonstallene kom.

Billig strøm trekker ned

Det siste årets prisstigning er så liten at det relativt sett ble billigere. Årsaken er at lønningene i samme periode steg mye mer, gjerne 3,5-4 prosent i året.

Årsaken til at prisene ikke stiger mer, når lønnsveksten i Norge er såpass sterkt, er i høy grad knyttet til strømprisen.

— Fra august 2011 til august 2012 falt prisene på elektrisitet inkludert nettleie med 23,9 prosent. Dette var dermed den klart viktigste bidragsyteren til å dempe oppgangen i KPI. Kraftprisene falt klart mest, men også nettleien viste en nedgang i perioden, skriver byrået.

Høyere matpriser

— Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer steg 1,0 prosent, og også økte priser på alkoholholdige drikkevarer og tobakk trakk KPI opp, skriver byrået.

At prisene på flyreiser faller fra juli til august har mest med sesongvariasjoner å gjøre. De siste tolv månedene er flyreiser faktisk blitt 13 prosent dyrere, viser SSB-tallene.

— Passasjertransport på vei og i båt hadde prisoppganger på henholdsvis 7,7 og 7,1 prosent. Beregnet husleie for selveiere økte i perioden august i fjor til august i år med 1,5 prosent, skriver SSB.

I tillegg ble teletjenester og audiovisuelt utstyr henholdsvis 7,7 og 4,8 prosent billigere det siste året.