• SNØ BLÅSER VEKK: Nedbørsmålere i fjellet fanger ofte ikke opp faktisk nedbør, for eksempel fordi snøen blåser vekk. For å få mer kunnskap har BKK og andre aktører i fire år drevet målinger fra denne forskningsstasjonen på Haukeli. FOTO: Ragnar Brækkan/BKK

Det regner mindre enn vi har trodd

Meteorolog Fredrik Villanger i BKK har utviklet en ny modell, som viser mindre nedbør på Vestlandet.