-Etter tilsynelatende en endeløs rekke av dårlige nyheter,gir dette resultatet et glimt av håp for Nokia, sier mobilanalytikeren NickDillion til nyhetsbyrået Reuters.

Nokia er fortsatt verdens største produsent avmobiltelefoner. Men flaggskipet i finsk industri klarer ikke å hamle opp medamerikanske Apple og sørkoreanske Samsung Electronics i salget av de nyesåkalte smarttelefonene.

Doblet salget av Lumia

Smarttelefoner er mobiltelefoner som foruten telefonsamtalerog tekstmeldinger også formidler bilder, lyd og video, og kan brukes til å søkepå Internett og sende og motta e-post.

Nokia samarbeider med amerikanske Microsoft om sin egensmarttelefon Lumia.

Selv om underskuddet har vokst siden i fjor, har selskapetklart å doble Lumia-salget. Men salget er betydelig lavere enn Apples iPhone ogSamsung-telefonene som er de mest populære smarttelefonene.

-Hvis selskapet klarer å opprettholde denne fremdriften kandet være på vei til nye oppgangstider, sier Dillion.

Skeptisk

En annen mobilanalytiker, Helena Nordman-Knutson, peker påat salgsvolumet er stabilisert og at kontantstrømmen er bedre enn fryktet.

-Utsiktene er likevel muligens mer negative, sier hun.

I andre kvartal bokførte Nokia et tap før skatt på 878millioner euro (6,6 mrd. kr). For ett år siden var underskuddet på 544millioner euro (4,1 mrd. kr).

Resultatet var imidlertid litt bedre enn det analytikerneventet om et tap på 945 millioner euro (7,1 mrd. kr).

Kraftig salgssvikt

Driftsresultatet ble dårligere enn ventet. Nokia bokfører327 millioner euro (2,5 mrd. kr) i minus, analytikerne anslo 280 millioner euro(2,1 mrd. kr).

Omsetningen falt fra 9,3 millioner euro (70 mrd. kr) til 7,5milliarder euro (56 mrd. kr). Nettoresultatet, eller underskuddet etter skatt,økte fra 368 millioner euro (2,8 mrd. kr) til 1,4 milliarder euro (10,5 mrd.kr).