I en ny rapport om verdensøkonomiens utvikling påpeker Verdensbanken at eurokrisen ser ut til å få større konsekvenser enn først antatt.

Organisasjonen har nå nedjustert forventingene sine til den internasjonale økonomiske veksten i 2012 fra 3,6 prosent til 2,5 prosent.

Den er den kraftigste nedjusteringen banken har gjennomført på tre år.

— Utviklingsland må vurdere sårbarheten og forberede seg på nye sjokk mens de fremdeles har muligheten, skriver bankens sjeføkonom Justin Yifu Lin i en pressemelding.

Tror på 2008-scenario eller verre

Verdensbankens økonomer tegner et dramatisk bilde av konsekvensene den økonomiske turbulensen kan få om den forverres ytterligere.

- Ingen vil bli spart om krisen eskalerer. Både utviklings- og industrilands vekstrater kan komme til å falle like mye eller enda mer enn i 2008 og 2009, skriver makroøkonom Andrew Burns, som er hovedforfatteren bak den oppdaterte rapporten.

Banken slår fast at det er kombinasjonen av eurokrisen og lavere vekst i utviklingslandene som er med dramatisk, fordi den kan få en selvforsterkende effekt.

Frykter lånetørke

Økonomene i Verdensbankens mest dramatiske scenario er en situasjon hvor europeiske land ikke lenger klarer å få tak i lånene som er nødvendig for å få statene til å fungere.

- Vi kan ikke være sikre på at finansmarkedenes har vilje til å finansiere underskuddene i de store økonomiene. Om vi får en situasjonen der landene ikke får tilgang på penger vil det føre til en finanskrise som vil dra med seg banker og andre finansinstitusjoner, skriver Burns.

Les hele rapportenher

Verdensbanken påpepeker også at landenes evne til å komme seg ut av en ny, dramatisk nedtur er langt mindre nå enn under finanskrisen i 2008 og 2009. En global økonomisk tilbakegang kan bli svært langvarig fordi selv ikke rike land ikke har noe økonomisk handlingsrom til å drive motkonjunkturpolitikk og til å hjelpe de finansinstitusjonene som trenger det, skriver banken.