Jeg gikk solo i vår og flyttet innpå en adresse familien har disponert i en årrekke. Jeg flyttet inn uten TV. Ville se det an. Fant fort tilbake til all musikken min ogtrivdes med det. Nå i januar kom noe fraNRK. Giro for innbetaling avTV-lisens. Det tente meg.

Filmer og spilling

Bak på giroen står underForskrifter om fjernsynsmottagere:

• Den som har fjernsynsmottager i bruk plikter å betale kringkastingsavgift.

• Du skal selv melde fra til NRK når du tar fjernsynsmottaker i bruk.

Jeg har ikkefjernsynsmottager. Jeg har derfor ikketatt noen i bruk og da heller ikke meldt fra til statskanalen. Så kom en masse tanker:

I 15 år jobbet jeg ved Norges største videregående skole. Det slo meg at flere og flere unge ikke forholdt seg til statskanalen NRK. «Vi gidder ikke.» Men TV på rommet hadde de. Til filmer og spilling, vel!

• Min sønn jobber i spillbransjen. Gjengen hans her i Norge har alle digre skjermer de skaper og spiller på. I kollektivet der han bor i London er stuen dominert av skjermen han deler med sine to EA-kolleger. De har ingen lisens for noen TV-kanaler. De forholder seg ikke til slikt.

• Hva om jeg selv får lyst å se mine Monty Python— eller musikk-DVD’er på annet enn min lille PC-skjerm? Hva om jeg kjøper TV?

En TV er en potensiell«fjernsynsmottager». Blir jeg da enforbryter, NRK?

Hvordan skal jeg forholde meg tildenne trusselen bak på giroen: «...øktkontrollvirksomhet...» og «...for å unngå unødig besøk av vårelisenskontrollører...».

Anarkistisk

NRK, Norges Storting og Norgesadvokatstand: Skal det være en forbrytelse å kjøpe et TV-apparat i Norge? Bare fordi det er en potensiell«fjernsynsmottager»? Hvor lenge har deretenkt dette skal vare? Jeg blir bare merog mer anarkistisk.

En ting til: Sameiet her er tilknyttet GET. Dette betaler jeg for hver måned overfellesutgiftene uten å benytte tilbudet.Hva om jeg skulle velge å få valuta for de pengene? Er det en forbrytelse å velge å se bare andrekanaler enn NRK?

Kunne noe av det som står bak pågiroen endres til: «Den som harfjernsynsmottager i bruk for statskanalen NRK plikter å betalekringkastingsavgift»?