Høyesterett forkastet tirsdag anken til småsparerene Halvor og Harald Lognvik. De har hevdet at de nær sagt ble lurt til å kjøpe seg inn i et såkalt strukturert spareprodukt, fordi Storebrand underslo informasjon og faren for tap. Det er ikke Høyesterett enig i.

— Dette viser at vi som bankkunder er fullstendig rettsløse. Dommerne har bestemt at det er vi som kunder som har ansvaret for å ikke bli lurt, og at man som kunde alltid må ta utgangspunkt i at finansnæringen forsøker å lure oss. Vi som kommer fra distriktene er vant til at vi kan stole på bankene, sier Halvor Lognvik til Aftenposten.no.

- Mener du at dette legitimerer det å lure kundene?

— Ja, på alle måter. Det burde ikke være mulig å akseptere at folk blir lurt slik, men det er det absolutt. Og det mest oppsiktsvekkende er at jeg ikke har sett én politiker komme på banen i sakene hvor mange blir lurt. Det virker som om de bare synes dette er greit, sier Lognvik, som også er leder i Vinje FrP.

Har du tips til denne saken? Send oss en e-post!

Fikk ikke dekket tap

Far og sønn Lognvik tok opp 2,5 millioner kroner i lån for å kjøpe seg inn i et av spareproduktene til Storebrand i 2006. Da renten steg, skjøt de månedlige låneutgiftene i været - mens avkastningen på investeringen lot vente på seg.

Spareordningen garanterte bare mot tap på selv investeringsbeløpet. Høyesteretthar vurdert om avtalen mellom Lognvik og Storebrand Bank kan settes til side.

Høyesterett delte seg i et flertall og et mindretall, der flertallet stemte forå forkaste anken.

— Storebrand er selvsagt fornøyd med avgjørelsen. Det fremgår av den at vi har fått medhold i alle våre anførsler. Høyesterett sier at dette var et oversiktelig produkt og at kundene var fullt ut informert om betingelsene, sier advokat Kyrre Eggen i Wiersholm, som representerer Storbrand ASA.

Småsparerne Halvor og Harald Longviks sak mot Storebrand Bank - her representert ved administrerende direktør Idar Kreutzer (bildet) - blir avvist i Høyesterett.
SCANPIX/LISE ÅSERUD

Røeggen og 2000 andre på vent

Det er mange som ventet på Høyesteretts avgjørelse i Longvik-saken. Utfallet vil kunne få betydning for behandlingen av den såkalte Røeggen-saken, saken som Forbrukerrådet og Ivar Petter Røeggen har anlagt mot DnB NORs (nå DNB) sammensatte spareprodukter.

Røeggen-saken har tidligere blitt utsatt av Høyesterett i påvente av utfallet i dagens domsavgjørelse. Årsaken var at ankeutvalget mente utfallet kunne få betydning for Røeggen-saken.

— Det er likhetstrekk mellom sakene, men også forskjeller. Jeg konstaterer at denne saken ikke førte frem, men det utelukker ikke at andre kan gjøre det, sier Trolle Andersen.

De to sakene har likhetstrekk med 2000 andre saker som ligger til behandling under Finansklagenemnda. Dette er også saker som kan ende i retten.

— Jeg har foreløpig ikke fått sett gjennom hele dommen, så vi får nesten komme tilbake til det i løpet av dagen, sier Thomas Berge i Advokatfirmaet Elden til Aftenposten.no.

Advokatfirmaet har representert Røeggen i saken mot DNB.

Røeggen fikk i 2000 et fastrentelån over seks år med over 8 prosent rente for å kjøpe to ulike sammensatte spareprodukter i DnB NOR. Han investerte 500.000 kroner og tapte 230.000 kroner på det som skulle være garantert sparing.