Et kinesisk teknologiselskap — Shenzhen Proview Technology - har saksøkt Apple. Tvistengjelder retten til å bruke varemerket iPad i Kina.

Et fire timer langt rettsmøte i Shanghai onsdag varresultatløst. Rettssaken er utsatt på ubestemt tid.

Det kinesiske selskapet leverer innmaten (flytendekrystaller) til flatskjermer, såkalte LCD-skjermer. Selskapet kaller produktetInternet Personal Access Device, forkortet IPAD. Kineserne hevder å havaremerkebeskyttet dette navnet i Kina.

Avtale

Utgangspunktet for rettstvisten er en avtale som Applesdatterselskap på Taiwan inngikk med det kinesiske selskapets filial i øystateni 2009. Apple kjøpte retten til å markedsføre og selge sine nettbrett i Kinasom iPad.

Nå hevder det kinesiske selskapet at deres selskap på Taiwanikke hadde rett til å overføre disse rettighetene til fastlands-Kina. Apple påstår at det kinesiske selskapet har brutt kontraktenved å nekte å overføre varemerkerettighetene fra nasjonaliststaten Kina(Taiwan) til kommuniststaten Kina (fastlands-Kina).

Dårlig økonomi

Shenzhen Proview Technology krever forbud mot at Apple fårfortsette å selge nettbrett med iPad-navnet i flere kinesiske byer.

Apple hevder det gjeldstyngede kinesiske selskapet ikke harmarkedsført sine produkter som IPAD på flere år og at selskaper heller ikke erøkonomisk i stand til å lage slike flatskjermer.

Apple har anket en dom hvor de tapte retten til å brukevaremerket i en domstol i den sørlige Guangdong-provinsen. Den øverstedomstolen i denne provinsen skal etter planen behandle ankesaken 29. februar.

Apple kjøpt rettighetene til varemerket iPad fra Proview-selskapetpå Taiwan for 300.000 kroner.

Vant i Hongkong

En domstol i Hongkong ga i fjor sommer Apple medhold. Dentidligere britiske kolonien, som ble innlemmet i fastlands-Kina i 1997, har etannet rettssystem enn i kommuniststaten.

Denne domstolen fastslo at det kinesiske selskapet var uteetter å skade Apples virksomhet, skriver nyhetsbyrået Associated Press (AP).