Det amerikanske arbeidsmarkedet viser tegn til bedring. I november ble det skapt 146.000 nye jobber i USA, viser ferske tall fra det amerikanske arbeidsstatistikkbyåret.

På forhånd var det ventet at det ville bli skapt 85.000 nye jobber i november, ifølge en undersøkelse blant analytikere hentet inn av Bloomberg.

Ledigheten ligger på 7,7 prosent. Analytikerne trodde fasit ville vise at ledigheten holdt seg på 7,9 prosent som også var fasit i oktober. I stedet overrasket tallene positivt og slo foreventningene. Tallene for oktober ble noe nedjustert.

Skylder på Sandy

På forhånd var det frytket at uværet Sandy som herjet i USA i slutten av oktober skulle ha bidratt til å gi arbeidsmarkedet i USA et tilbakesteg, skriver Bloomberg videre.

Det var også spekulert i om usikkerhet knyttet til det såkalte «budsjettgapet» bidrar til å gjøre arbeidsgivere avventende til nyansettelser. Budsjettgapet kalles situasjonen som trer i kraft fra nyttår hvor midlertidige skattelettelser opphører samtidig som vedtatte sparetiltak trer i kraft ved nyttår i år.

Det er ventet at det vil føre til ytterligere brems og vanskeligheter i den amerikanske økonomien.

Til tross for disse forholdene kom altså tallene ut sterkere enn antatt og ledigheten faller.

Seddelpressen går til ledigheten faller

Et svakt jobbmarked i USA har vært et vedvarende problem for Barack Obama over lang tid.

I september uttalte sentralbanksjef i USA, Ben Bernanke, at USAs økonomi skal stimuleres med 40 milliarder dollar (230 milliarder kroner) i måneden på ubestemt tid. Bernanke vil kjøre seddelpressen helt til arbeidsledigheten faller.