Mange har nok opplevd at ens egen inntekt og formue ikke stemmer overens med det som blir lagt frem når skattelistene kommer.

Grunnen til dette, er at det er skattepliktig inntekt og formue, altså inntekten og formuen etter alle fradrag, som blir presentert.

Dette kan gi store utslag, og kan blant annet forklare hvordan Kjell Inge Røkke kan leve et luksusliv på tilsynelatende null inntekt, og hvorfor Odd Reitan står med én milliard i formue i skattelistene, mens bladet Kapital beregner at den reelle formuen i selskapet er på over 23 milliarder.

— Skattelistene som blir lagt ut sier ingenting om brutto inntekt. Hvor mye du eier og hvor mye skatter du av, er to veldig forskjellige ting, sier Else Skogan ved Skatteetaten til Adressa.no .

Eiendom skjuler verdier

Professor ved Trondheim økonomiske høgskole, Lars Fallan, forteller at det er mye som kan påvirke den skattemessige verdien på formuen som vises på skattelistene.

— Hvis man vil få formuen sin til å forsvinne, er det bare å ta opp lån og investere pengene i eiendom, sier Fallan.

Den reelle verdien av eiendommen vises nemlig ikke på ligningen. Man er bare skattepliktig for maksimalt 30 prosent av den reelle verdien for boligen man bor i. Man er bare skattepliktig av maksimalt 60 prosent av dokumentert omsettingsverdi på nærings- og fritidseiendommer.

Tre millioner blir til én

For privatpersoner betyr det betyr at minst 70 prosent av eiendommens virkelige verdi ikke vises i skattelistene. Skatteetaten mener dette er en av de største feilkildene i forhold til formuen som vises på skattelistene.

— Hvis du har tre millioner i formue ett år, og investerer disse i en eiendom til tre millioner, vil formuen din ha sunket til én million på skattelistene neste år, sier Skogan.

— I tillegg vil gjelden bli trukket fra formuen. Gjeldsfradrag vil i tillegg gjøre at den skattepliktige inntekten blir mindre, og det vil redusere den skattepliktige formuen, sier Fallan

Egne selskaper som sparebøsse

En annen ting som har blitt vanlig i næringslivet, spesielt etter skattereformen i 2004-2006, er å opprette eierselskaper, såkalte holding-selskaper, som står mellom bedriften og egen personlig økonomi.

Skattereformen gjorde det skattefritt å utbetale utbytte til selskapsaksjonærer. Om man ikke tar ut penger fra holdingselskapet, blir overføringene ikke regnet som skattepliktig inntekt. Det er først når man tar ut utbytte fra holdingselskapet, som personlig aksjonær, at det får virkning for inntektsskatten.

— Mange holdingselskaper er opprettet for å oppnå skattekreditt, og fungerer som en sparebøsse, sier Fallan.