Åtte av ti mener at kravet om 15 prosent egenkapital for å få boliglån skaper et uønsket klasseskille mellom de som har og de som ikke har foreldre som kan hjelpe til.

Og andelen som har fått hjelp fra familien ved kjøp av bolig, har økt fra 15 til 35 prosent de siste tre årene.

I fjor var andelen som fikk hjelp på 29 prosent.

Det viser tall fra Husholdningsundersøkelsen, som Norstat har gjennomført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

— Rammer særlig unge

— Evnen til å betjene lånet er det aller viktigste for kunden og banken. Egenkapitalkravet gjør at mange ikke får mulighet til å kjøpe, selv om de har gode og sikre inntekter. Dette rammer særlig unge som ikke kan trekke veksler på foreldre med god økonomi, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i FNO i en pressemelding.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook.

Finanstilsynets krav om at man må stille med 15 prosent av boligens markedsverdi i egenkapital for å få boliglån, ble innført like før jul i fjor.

Nylig la Finanstilsynet frem tall som viste at hensiktene med innstrammingen virket: Færre tar opp høye boliglån, og retningslinjene er i store trekk fulgt opp av bankene.

- Begrenset effekt

FNO har lenge vært bekymret for at innstrammingene rammer unge i etableringsfasen, og ser nå at familiene må trå til i høyere grad enn tidligere.

— Vi ser at kronebeløpene som de unge får i støtte fra familien, har økt de siste fire årene. Det reflekterer selvsagt det økte egenkapitalkravet. Familiene må rett og slett øke den økonomiske støtten tilsvarende fordi de unge ikke har mulighet for å spare nok på egen hånd, sier Kreutzer.

Det er i et presset boligmarked i Oslo at flest får økonomisk støtte hjemmefra.

Her indikerer tallene atrundt 60 prosent har fått hjelp, mens tilsvarende tall for Nord-Norge erkun 21 prosent.

Tror ikke på prisbrems

53 prosent av de spurte i undersøkelsen mener at egenkapitalkravet ikke bremser prisveksten i boligmarkedet.

— Kredittrasjonering, som dette, har vi erfaring for gir lekkasjer. I dette tilfelle typisk ved at foreldre stiller opp med ren egenkapital, lån eller sikkerhet. Dermed blir effekten reelt sett begrenset, mener Kreutzer.