— Så vidt jeg har forstått, har vedkommende erkjent forholdet internt, sier Jan Arve Blom, nestleder i stiftelsen og tillitsvalgt i Norsk fengsels-og friomsorgsforbund på Ila fengsel, til Dagbladet.

Stiftelsen, som har anmeldt forholdet, forvalter hytter i Hurum-området. Disse hyttene har de ansatte tilgang til.

Den mistenkte betjenten, som har mistet vervet i stiftelsen, var selv med på Grønland politistasjon og leverte anmeldelsen, skriver avisen.

— Vi har ikke full oversikt over beløpet ennå. Men slik vi forstår det, dreier det seg i hvert fall om over én million kroner, sier Blom til Dagbladet.

Betjenten ønsker, ifølge advokat Terje Korneliussen, å samarbeide med politiet.