Rapporten fra utbyggerne er nå oversendt byråden for byutvikling, Bård Folke Fredriksen (H), som har varslet en gjennomgang av leilighetsnormen.

- Vi ser at de minste leilighetene rives bort med én gang, mens det tar lenger tid å selge de større.

Det kan se ut som at leilighetsnormen er i ferd med å presse mange ut av boligmarkedet og gjøre boligene dyrere. Normen bør bli mer fleksibel, med muligheter for å bygge flere mindre leiligheter, sier Bård Folke Fredriksen.

Rapporten er sendt videre til plan— og bygningsetaten, før bystyret har det endelige ordet.

Det var Arbeiderpartiet, Rødt, SV og Venstre som i 2007 sto bak bystyrevedtaket som ga fordelingsnøkkelen til ny boligbygging i indre by.

- Viktig med variasjon

Medlem av byutviklingskomiteen i Oslo bystyre for Ap, Nina Bachke, sier de vil vurdere rapporten og ha dialog med utbyggerne, men at det er viktig å ha et langt perspektiv på byutvikling.

- Alle skal ha muligheter for å bo alle steder i byen. Vi må sikre store nok boliger til at familier kan bo i indre by, og der man kan ha en boligkarriére i store deler av byen uten å være nødt til å flytte ut av Oslo fordi man ikke får plass nok til å bo med familie, sier Bachke.

- Men hvis etterspørselen etter små boliger er størst?

- Vi må tenke mer langsiktig, og ikke kun ha som utgangspunkt utbyggernes kortsiktige perspektiv om hva de vil få mest penger ut av. Vi kan ikke kun se på boligpriser og hva som selger mest akkurat nå.

Boligprisene kan falle og etterspørselen kan bli annerledes, derfor er det viktig å ha variasjon og unngå at man får deler av Oslo der det bare er småboliger, sier hun.