Arbeidsledigheten ned i Hordaland

6100 personer er arbeidsledige i vårt fylke. Det er en nedgang sammenlignet med april.