Tømmer brødhyllene

Bønder aksjonerer og folk hamstrer.