— Jeg kan bekrefte at jeg nå gjør ferdig en skisse til løsning for de to organisasjonene som fortsatt er i megling, sier Geir Engebretsen til aftenposten.no klokken 16.45.

Akademikerne organiserer leger, jurister, ingeniører og andre med lang universitetsutdannelse. Fagforbundet har medlemmer i mange yrker, som brannmenn, barnehageassistenter og hjelpepleiere.

Han vil ikke si noe om innholdet og sier at partene vi få den tiden de trenger for å vurdere innholdet.

Ramme på litt under 4 prosent

Fra annet hold har Aftenposten.no hørt at skissen innebærer et tilbud omtrent på linje med det som ble forkastet i meglingen for de statsansatte. Det innebar en ramme på litt under 4 prosent.

Onsdag morgen gikk Unio og YS i streik mot Oslo kommune. Akademikerne og LO ble sittende.Får Engebretsen «ja» fra en eller begge av organisasjonene som fortsatt megler, kan det legge malen for hva de streikende kan vente å få.

Det springende punktet i meglingen er hvor stor lønnsveksten i industrien blir. Etter hva Aftenposten forstår innholder skissen fra Engebretsen et punkt om at man kan ha nye forhandlinger dersom det viser seg at industrien får mye mer enn Regjeringen forutser.

— Godt nytt

— Godt nytt, sier Sigrun Vågeng, leder for de kommunale arbeidsgiverne utenfor Oslo, om skissen til løsning på lønnsoppgjøret som nå er lagt frem for LO og Akademikerne i Oslo.

— Hvis det er lagt frem en skisse til løsning på oppunder 4 prosent, må det få konsekvenser for resten av lønnsoppgjøret, sier administrerende direktør Sigrun Vågeng i kommunenes organisasjon KS.

Vågeng har ikke sett skissen, og understreker at hun vil se den før hun gir sin endelige kommentar. Men ut fra opplysningene Aftenposten kan gi om innholdet, er hun positiv.