NHO Service-direktør Petter Furulund mener konsekvensene av vekterstreiken nå er så alvorlige at noen må gripe inn.

— Det er jo nesten ikke lov å bruke ord som tvungen lønnsnemnd. Men etter mitt skjønn er konsekvensene av vekterstreiken nå så alvorlige at noen må gripe inn. Partene må tvinges sammen, på den ene eller andre måten, sier administrerende direktør Petter Furulund i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service til NTB.

— Om det kalles tvungen, pålagt eller frivillig megling er det samme for meg. Men når liv ikke blir reddet fordi vektere ikke er på gaten eller når flyselskapene taper titalls millioner kroner, da er det alvorlig. Det er ille at det ikke skjer noe, sier Furulund til NTB.

Furulund sier at han ikke har noen konkrete eksempler på at liv er gått tapt, men at vektere reddet 250 liv i fjor.

— I tillegg fikk 1087 personer førstehjelp av vektere. Så selv om vi ikke har konkrete eksempler, innebærer streiken at mange som ellers ville fått hjelp av vektere nå ikke får det, sier Furulund til Aftenposten.

- Følger situasjonen nøye

Ved fare for liv og helse kan Arbeidsdepartementet gripe inn i en streik med tvungen lønnsnemnd. Departementet vurderer kontinuerlig om situasjonen tilsier at liv og helse står i fare, på basis av daglige rapporter fra Helsetilsynet. Tilsynet får igjen rapporter fra Fylkesmennene i de ulike regionene.

Lars E. Hanssen, direktør i Statens helsetilsyn, avviser overfor Aftenposten at liv og helse står i fare på grunn av vekterstreiken.

— Vi følger situasjonen nøye og har en rimelig god oversikt. Frem til nå kan vi ikke si at vekterstreiken fører til fare for liv og helse, sier Hanssen til Aftenposten.

To personer besvimte

Arbeidsgiversiden i vekterstreiken har de siste dagene blant annet trukket frem at de ikke får hjulpet personer som står fast i en heis eller fulgt opp trygghetsalarmer. Rusmisbrukere får heller ikke den hjelpen de ellers ville fått, ifølge arbeidsgiversiden. VG melder at to personer besvimte ved Værnes flyplass torsdag, og at Securitas frykter for liv og helse.Hanssen peker på at organisasjoner som er avhengig av vektertjeneste for at liv og helse ikke skal stå i fare, kan søke om dispensasjon fra streiken.

— Hvis de får avslag på søknaden, kan de anke.

Ansvarlig streik

Forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund, som organiserer vekterne, mener situasjonen er under kontroll og at de følger en ansvarlig streik.

— Jeg må også peke på at vekterne ikke har ansvar for det offentlige rom. Vekternes jobb skjer inne i butikker, kjøpesentre og lignende. Men når de flytter seg fra butikk til butikk, kan det hende de for eksempel kommer over en rusmisbruker oms har tatt overdose. Da gjør de som de fleste av oss ville gjort, de ringer ambulanse og gir den hjelpen de kan, sier Hagensen

Hun sier motparten må komme vekterne i møte før det blir aktuelt med megling igjen.

— De er nødt til å bevege seg mot våre krav, sier Hagensen.

Garantibestemmelse

Nesten 3500 vektere er nå i streik etter at det ble brudd mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service torsdag kveld for en uke siden.

Vekterne har en garantibestemmelse i tariffavtalen som sier at man ikke skal tjene mindre enn 85 prosent av industrilønn. Nå vil de ha en plan for hvordan lønnen kan nærme seg industriarbeiderlønnen.