Kort etter åpningen onsdag ettermiddag norsk tid viste de viktigste indeksene på Wall Street en oppgang godt over 1 prosent.

Den positive grunntonen førte også til at optimistene regner med økt oljebehov fremover, og dermed fikk Oslo den dobbelte effekten ved at også oljeprisen igjen steg over 100 dollar per fat.

I alt 46 selskap på hovedlisten viste oppgang, sju gikk ned og 5 forble uendret. Både Statoil og SeaDrill ble omsatt for over 600 millioner kroner, og steg med henholdsvis 2,08 prosent og 3,41 prosent. Det var stor omsetning også i PGS som steg med hele 5,43 prosent.

Selskap utenfor oljesektoren som Telenor, Marine Harvest og Yara steg med henholdsvis 1,24 prosent, 8,40 prosent og 2,65 prosent. Den sterke oppgangen for MHG henger sammen med økningen i lakseprisen som ble rapportert onsdag.

Aktivitetene var langt høyere enn tidligere i uken og omsetningen sluttet i overkant av 4 milliarder kroner.