— Situasjonen på Mongstad er svært alvorlig, sier pressetalsmann Morten Eek i Statoil, til aftenbladet.no.

Selskapet har allerede redusert bemanningen med 200 årsverk. I en e-post Teknisk Ukeblad har fått tilgang til ber Statoil om et krisemøte med nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap).

I meldingen understreker selskapet at dersom de ikke klarer å oppnå lønnsom drift, må alle muligheter for raffineriet vurderes.

— Utgangspunktet vårt er å drive med lønnsomhet, og ingen av aktivitetene er fredet, sier Morten Eek.- Vi er avhengige av at raffineriet på sikt blir lønnsomt for Statoil. Situasjonen må snus, og vi må gjøre det vi kan for å kutte kostnader og skape ny, mer lønnsom drift. Vi ønsker oss ingen spesialbehandling, men må samtidig ikke tvinges ut i en situasjon der vi ikke er i stand til å konkurrere i dette tøffe markedet, sier Eek.

I knestående

— Vi frykter nærmest å bli tvunget ned i knestående på grunn av ytterligere skatte- og avgiftstrykk. Konkurransen er knalltøff, spesielt mellom de skandinaviske raffineriene. Vi er bekymret over at vi vil komme veldig uheldig ut på grunn av en rekke særnorske avgifter som er innført og med flere på vei, sier Eek.

Statoil peker på:

  • At raffineriene i Norge må kjøpe el-sertifikater, mens de i Sverige har unntak.
  • «Dobbel skattlegging» for CO2-utslipp.
  • Eiendomsskatt som er fire-fem ganger høyere enn hos konkurrentene.
  • Nye avskrivingsregler som kan gi ekstrakostnader på flere hundre millioner kroner.

Presser myndighetene

I 1987 måtte Statoil-sjef Arve Johnsen gå av etter en sprekk på 6 milliarder kroner. Det skapte begrepet «en mong» på folkemunne.

De siste årene har de røde tallene i regnskapet hvert år nærmet seg «en mong».

Vi er avhengige av at raffineriet på sikt blir lønnsomt for Statoil. Situasjonen må snus, og vi må gjøre det vi kan for å kutte kostnader og skape ny, mer lønnsom drift.

Statoil har det siste halvåret presset på norske myndigheter for å få samme konkurransevilkår som konkurrenter i utlandet. Eek sier selskapet er avhengig av å kunne drive lønnsomt på sikt.

Problemene på Mongstad vil ikke rokke ved planene om CO-fangst, ifølge Eek. Et fullskala anlegg for CO2-fangst kan stå klart i 2020 og skal etter planen fange CO2 både fra pipene ved kraftvarmeverket og raffineriet på Mongstad.

Minus 8 mrd på to år

Det samlede underskuddet for Mongstad-raffineriet var på 4,5 milliarder kroner i 2009. Året etter ga drift og ekstraordinære nedskrivinger minustall på 3,5 milliarder kroner, viser tall fra Brønnøysundregisteret.

Regnskapet for 2011 er ikke klart, men i 3. kvartal i fjor ble verdien av anlegget nedskrevet med 3,1 milliarder.

Til sammen er nedskrivingene på 9,2 milliarder fra høsten 2009 til 2011.

— Tapene kommer etter at økonomien i anlegget var veldig bra i årene frå 2000 og frem til 2008. I perioden 2004-2008 var overskuddet på nær 10 milliarder kroner, sier pressetalsmann Morten Eek i Statoil.

— Situasjonen snudde med finanskrisen, da alt nærmest stoppet opp. Mens en del av industrien nå har begynt å ta seg opp igjen, har raffineriene ennå ikke kommet seg ut av krisen. Investeringer blir lagt på is, og etterspørselen har falt på de raffinerte produktene som blir laget på Mongstad og andre steder. Spesielt gjelder dette for markedene rundt Atlanterhavet, altså den vestlige delen av verden.

Europeiske raffinerier stengt

Konkurransen er knallhard, og 8-10 europeiske oljeraffinerier har alt gått dukken, ifølge Statoil.

- Prisene på råvarene våre har økt kraftig, mens prisen på produktene som går ut, som for eksempel bensin og diesel, ikke har gått opp, legger Eek til.

Han forventer ikke at markedet vil bedre seg på kort eller mellomlang sikt.

— For Mongstad-raffineriet betyr dette at vi har utfordrende år foran oss. Vi jobber knallhardt for å sikre lønnsomhet i raffineriet. Det skjer ved å kutte kostnadene med rundt en halv milliard kroner til 2014 og ved å vri produksjonen over til mer lønnsomme produkter, sier Eek.

Statoil hevder at en rekke skatte- og avgiftsregler skaper ekstra utfordringer for Mongstad, på toppen av den vanskelige markedssituasjonen.

Interessert i økonominyheter? Følg oss på våre facebooksider!