• NØKTERN OPTIMIST: Konsernsjef Johannes D. Neteland i TTS selger mer, men tjener mindre, hittil i 2013. For resten av året er han nøktern optimist.

Svakere i TTS i 2013

Omsetningen øker kraftig, men TTS tjener likevel mindre penger så langt i 2013.