• STRIDENS KJERNE: Gudmund Fløysand husker ikke hvorfor han sendte e-posten med selskapets kalkyler til konkurrenten - to dager før tilbudsfristen gikk ut. FOTO: FLOYSANDTAK.NO/KONKURRANSETILSYNET

Denne e-posten kostet 350.000 kr