• SAME OPPSKRIFT: Konsernsjef Arne Møgster i Austevoll Seafood (til høgre) helsar på konsernsjef og storaksjonær Ole-Eirik Lerøy i Lerøy Seafood Group etter at selskapet blei medeigar i oppdrettsselskapet i 2007. Etter kursfall i Lerøy Seafood Group kjøpte Austevoll Seafood Group i 2008 seg opp til å bli dominerande eigar, og eig i dag 62 prosent av aksjane. Lerøy sjølv selde seg heilt ut og slutta etter å ha tapt maktkampen. No brukar Møgster oppskrifta for Lerøy-kjøpet og kjøper seg opp i Norway Pelagic etter kursfall. FOTO: BERGENS TIDENDE

Austevoll Seafood vil sluke sildegigant

Austevoll Seafood byr på alle aksjane i fiskeindustriselskapet Norway Pelagic.