• VIL HA ERSTATNING: Jarle Heggen meiner at aktlaus sakshandsaming hjå skatteopkrevjaren i forkant av konkursopninga i Heggen Møbelfabrikk AS, førte til konkursen i møbelfabrikken. Til høgre advokat Jarle Gjengedal. FOTO: PER MARIFJÆREN

Møbelfabrikk til sak mot skatteoppkrevjaren

Eigarane av møbelfabrikken i Nordfjord gjev skatteoppkrevjaren skulda for at dei gjekk konkurs, og krev nesten fire millionar i erstatning.