• Tove Ormevik er platformsjef på produksjonsskipet Skarv, og årets Sunniva. FOTO: TOR HØVIK

Plattformsjef mottar Sunnivaprisen

Tove Ormevik (43), som er plattformsjef på Skarv-skipet mottar årets Sunniva-pris.