Siden begynnelsen av 2013 har torghandlerne etterlyst en detaljert dokumentasjon på fellesutgiftene i Mathallen og Torget fra driftsselskapet Totalreform. De mener fellesutgiftene er altfor høye.

— Vi har fremdeles kun fått fordelingsnøkkelen for 2013, men ingenting for 2012. Nå er det blitt så mye frem og tilbake at vi har overlatt hele saken til advokaten vår, sier daglig leder for Fjellskål Fisketorget AS, Kenneth Fjellskål.

- Høye felleskostnader

Den tidligere prosjektsjefen for Fisketorget i Bergen, Jørn-Åge Stikholmen, er enig i at felleskostnadene er altfor høye.

Noe av det siste han gjorde før han sluttet i stillingen 5. mars i år, var å lage en grov oversikt over disse kostnadene.

— Leietakerne fikk kun bruddstykker av felleskostnadene, ikke den fullstendige oversikten som de etterlyste. Det var også mye i den oversikten som ikke burde vært felleskostnader. Dette var også noe jeg sa til min daværende ledelse, sier Stikholmen og legger til:

— Leietakerne måtte blant annet betale for reparasjoner og vedlikehold av et nybygg som er full av tekniske feil og mangler. En som selger fisk, skal ikke måtte lide for at bygget ikke fungerer som det skal.

En mer detaljert oversikt over felleskostnadene for 2013 kom først i juni i år.

— Vi så jo med en gang at noe var galt. Vi reagerte på fordelingen av felleskostnadene, som viste at de i andre etasje har helt andre avtaler enn vi i første. Vi har forsøkt å få svar på hvorfor fordelingsnøkkelen er slik den er, uten hell, sier Fjellskål.

Feil fordelingsnøkkel

Etter det BT kjenner til, måtte leietakerne i fjor ut med rundt 930.000 kroner i strøm, 384.000 kroner i kommunale avgifter, inkludert offentlige toaletter, og 109.000 kroner for internett. Her ble andre etasje kun belastet for 26.000 kroner.

— Vi reagerte på at vi bruker så pass mye strøm på bygget. For oss i første etasje og utetorget finnes det ingen varme. Det er andre etasje som har varme og ventilasjon. Strømmålerne i butikkene våre viser at vi bruker strøm for rundt 100.000 kroner i året, sier Fjellskål.

Fjellskål reagerer også på vaktmesterposten, og sier at det i kontrakten står at dette skal være en 50 prosent stilling.

— Denne ligger på 664.000 kroner i året. Hvis det er en 50 prosent stilling som vaktmester, tar jeg gjerne en hundre prosent stilling som vaktmester. For det er virkelig godt betalt.

Stikholmen sier at det ble laget en fordeling av felleskostnadene da kontraktene med leietakeren ble inngått.

— Det er klart at de i første etasje ikke skal være med å dekke kostnadene til internettbruken i andre etasje. Felleskostnadene bør deles inn i forhold til hva leietakerne faktisk bruker. Bruker du kjølerommet, så må du betale for det, og så videre.- Det kan virke som noen av leietakerne er blitt forfordelt når man har plassert kostnadene, legger Stikholmen til.

- Lei av synsing

Administrerende direktør i Totalreform, Anders Bjerke, reagerer på uttalelsene.

— Jeg er lei av at folk skal synse uten å ha satt seg ordentlig inn i saken. Vi har leid inn OPAK til å lage fordelingsnøkkelen til felleskostnadene i Mathallen og Torget, nettopp for å slippe kritikk. Leietakerne betaler for det de bruker. Andre etasje betaler for eksempel ikke for ismaskinen i første, sier Bjerke og legger til:

— Men er det noen som er uenige i felleskostnadene, skal vi gjerne arrangere et møte med OPAK.