- Det ble litt mye

Carl Fredrik Seim grilles av Uppstrøms forsvarer nå.