Les også:

Siemens har nettopp avsluttet testingen av et lite fangstanlegg for klimagassen karbondioksid CO2 ved kullkraftverket Staudinger i Tyskland. Det eies av den tyske kraftgiganten E.ON.

Testingen har ifølge selskapet vært så vellykket at det nå melder seg på som deltager på statsminister Jens Stoltenbergs månelanding. Siemens vil stille med den tredje teknologien ved testanlegget for CO2-fangst på Mongstad.

— Resultatene fra testene i Tyskland viser null utslipp av helsefarlige gasser. Målingene er gjort av nøytrale eksperter vi har hentet inn utenfra, sier divisjonsdirektør Tore Tomter i Siemens Norge.

På Mongstad har helse- og miljøfarlige gasser fra CO2-fangsten dukket opp som ny usikkerhet i arbeidet med testanlegget. I statsbudsjettet for 2011 meldte derfor Regjeringen at det må foretas ekstra vurderinger av dette før en velger teknologi til fullskalaanlegget.

Konklusjonen kan bli å åpne for nye teknologier. Det kan forsinke fullskalaanlegget og gjøre det dyrere.

Siemens har sammen med Statkraft sett på om deres teknologi kan brukes i gasskraftverk, slik det er på Mongstad.

— Konklusjonen er at det kan den, sier Tomter.

Nummer tre

På testsenteret på Mongstad er Aker Clean Carbon og Alstom valgt ut til å delta med hver sin teknologi. Men det er plass til å legge inn en tredje teknologi.

Gassnova er statens foretak forCO2-håndtering og ivaretar statens eierandeler i CO2-anleggene på Mongstad. Adm. direktør Bjørn-Erik Haugan er positiv til at Siemens melder seg på. Men han vil ikke vurdere Siemens opp mot andre teknologier.

Haugan vil gjerne fylle opp testsenteret med en tredje teknologi fra Siemens eller andre. Da trengs det penger.

— Vi har ikke nå finansiell evne til en tredje teknologi. Det er et spørsmål vi må diskutere med eventuelle leverandører og med staten som er stor eier i senteret, sier han.

- Så du lukker ikke døren for Siemens?

— Nei, nei. Vi bygger ikke opera for bare én forestilling, sier han.

Krever lite

Tomter i Siemens sier testene fra Tyskland viser at deres teknologi bruker lite energi på å fange klimagassene.

— Vår teknologi tar bare 6 prosent av energien som produseres i et kraftverk. Dette er meget lavt sammenlignet med andre teknologier, sier han.

Dessuten mener Siemens at deres anlegg er billig. Tomter anslår at fangstdelen av et fullskalaanlegg på Mongstad med deres teknologi vil koste 3-3,5 milliarder kroner. Dette er godt under en tredjedel av Regjeringens grove anslag i statsbudsjettet for 2011.

Anlegget for å frakte de fangede klimagassene ut i Nordsjøen og pumpe dem ned i bakken, kommer i tillegg.