Styret i A-pressen har vedtatt å selge sin eierandel i TV 2 til danske Egmont, opplyser Egmont i en pressemelding. Salget gikk mot de ansattes stemmer.

Egmont kjøper A-pressens andel i TV 2 for 2,1 milliarder norske kroner. Dette gjør det danske selskapet til eneeier i kanalen.

— Som medstifter og medeiere i TV 2 har Egmont vært opptatt av virksomhetens langsiktige utvikling. Når A-pressen ønsket å selge sine aksjer, var det derfor naturlig for oss å kjøpe, sier konsernsjef Steffen Kragh i Egmont i pressemeldingen.

Omstridt

Salget av A-pressens eierandel i TV 2 har vært svært omstridt. Samtidig har næringsminister Trond Giskes utspill og uttalelser skapt betydelig irritasjon på Statsministerens kontor og hos A-pressens eiere, LO og Telenor.

Statsminister Jens Stoltenberg måtte fredag kveld gripe inn og sette Giske på plass, etter at både LO-leder Roar Flåthen og Telenors styreleder Harald Norvik hadde uttrykt frustrasjon over det de oppfatter som et regulært politisk spill iscenesatt av næringsministeren.

Det har i flere måneder vært avklart at A-pressen vil selge sine aksjer i TV 2, og at Egmont ville gjøre bruk av sin fortrinnsrett til å kjøpe aksjene. Både næringsministeren, kulturministeren og statsministeren har vært varslet om dette, ifølge sikre kilder. Regjeringen har også gjort det klart at man ikke ville blande seg inn i et salg.

Advart

Likevel har Giske gått ut offentlig og advart mot salget. Han har hevdet at han og departementet ikke har vært informert, og at A-pressen heller måtte finne en norsk kjøper. Og han har varslet politisk bråk hvis salget gjennomføres

Etter det Aftenposten erfarer har Flåthen og Norvik vært oppgitt og irritert over det de mener er usannheter fra Giske - om et salg som forlengst er avklart, også politisk, og som dessuten er børssensitivt.

Giskes synspunkt - som er i tråd venstresidens og deler av fagbevegelsens syn - er at det er galt at LO bidrar til å selge en viktig norsk bedrift ut av landet, og at det på sikt kan få konsekvenser både for kvalitetsinnholdet i kanalen og lokaliseringen i Bergen.

Over ett år

I over ett år har det pågått en dragkamp om eierskapet i TV 2, som til nå har vært eid 50 prosent av Egmont og 50 prosent av A-pressen.

Bakteppet for dragkampen er opprinnelig at A-pressens to største aksjonærer, Telenor og LO, utviklet nye synspunkter på eierskapet i TV 2. Telenor vedtok en strategisk posisjon der det ikke var naturlig for Telenor å være eier av et medieselskap. Samtidig var A-pressen helt avhengig av å få frigjort penger for å finansiere et «hjemkjøp» av Edda Media, britiske Mecoms norske divisjon. Et slikt kjøp ble ansett som helt avgjørende for å sikre A-pressen en fremtid som en betydelig aktør i det norske mediemarkedet.

Nordisk

Opprinnelig så Telenor for seg en nordisk løsning for TV 2 - et eierskap mellom Telenor og svenske Bonnier, sammen med danske Egmont. LO var også fascinert av tanken, og det var enighet mellom Flåthen og Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas om dette.

Men en nordisk løsning ble etter hver forkastet, og Egmont gjorde det klart at de ønsket å gjøre bruk av sin fortrinnsrett til A-pressens aksjepost. Egmont har nemlig som en av stifterne av TV 2 forkjøpsrett.

Dermed var løpet lagt: A-pressen hadde i realiteten bare én realistisk kjøper for sine TV 2-aksjer, hvis de skulle selge - danske Egmont. Dette har vært svært omstridt internt i LO, men etter hvert motvillig akseptert i størstedelen av organisasjonen.

Da muligheten bød seg på slutten av fjoråret, slo A-pressen til. 5. desember i fjor fikk A-pressen tilslaget på Edda Media, foran nesen på konkurrenten Polaris, etter å ha lagt 1,7 milliarder kroner på bordet. Kjøpet gjør A-pressen til en mediegigant med 26,5 prosent av dagspresseopplaget i Norge.

Oppkjøp

En helt avgjørende forutsetning for å finansiere det strategisk viktige oppkjøpet var altså salg av eierposten i TV 2 til Egmont. A-pressen måtte etablere en såkalt brofinansiering fra sine eiere for å makte oppkjøpet av Edda Media. LO og Telenor bidro hver med 350 millioner kroner.

Ifølge sentrale kilder har Giske, kulturminister Anniken Huitfeldt - som formelt er den ansvarlige statsråd - og statsministeren lenge vært informert om de strategiske vurderingene bak Telenors og LOs ønske om salg av TV 2, oppkjøpet av Edda Media, og at det skulle finansieres gjennom salg av TV 2 til Egmont.

Giske og Huitfeldt har samtidig vært klare på at de egentlig ønsket en norsk løsning, selv om de også har akseptert og skjønt at Egmont har fortrinnsrett.

Loven

Derfor satte også A-pressen i gang med oppkjøpet av Edda Media - et oppkjøp som bryter med medieeierskapsloven, og som derfor må godkjennes av Konkurransetilsynet og Medietilsynet.

Men etter at oppkjøpet er gjennomført, men altså ennå ikke godkjent, går plutselig Giske ut offentlig og ber om at "utflaggingen" av TV 2 stanses. Han tok etter det Aftenposten erfarer kontakt med styreleder i Telenor, Harald Norvik, og skal ha antydet at Norvik ikke ville være en naturlig fremtidig styreleder i Telenor hvis salget gjennomføres.

Flåthen irritert

I Dagens Næringsliv lørdag sa Giske at han er imot et salg til danske Egmont, og at det er stor politisk motstand mot dette. Da ble også Flåthen kraftig irritert. Han mente Giske hadde brutt en avtale, og at han drev et dobbeltspill.

Giske, nevnt som en mulig arvtager i Ap etter Stoltenberg, har alltid hatt venstresiden i Arbeiderpartiet og LO som sin maktbase. Etter det Aftenposten forstår står Giske ikke spesielt høyt i kurs hos LO-lederen for tiden.

Reaksjoner

Fredag kveld reagerte også statsminister Jens Stoltenberg på Giskes adferd. Stoltenberg ble varslet, fra LO-hold, om at Giske i Dagens Næringsliv dagen etterpå ville si at Regjeringen var imot eller skeptisk til et salg til Egmont.

Kl 18.45 fredag kveld ringte derfor Stoltenberg direkte til Norvik og forsikret styrelederen i Telenor om at Regjeringen overhodet ikke har en mening om et salg til Egmont, og at det nå også var Giskes syn.

Stoltenberg hadde da allerede forklart Giske hvor skapet skulle stå.

Politisk rådgiver Sindre Fossum Beyer på Statsministerens kontor bekrefter at Stoltenberg ringte Norvik.