Nye produkter som Styrk er et resultat av mangelen på fett i norsk melk. Nå jobber også Tine med nye kuer som skal melke fetere.

Prognoser Tine selv har utarbeidet viser at fettinnholdet i melken stadig er synkende. Mens det tidligere lå på 4,17 prosent, ligger det nå nede på 4,07 prosent.

I tillegg har nordmenn kastet seg over det gule gullet i matlagingen, og Tine har nå store problemer med å produsere nok.

Et lager med tørrmelk

Det medfører blant annet et tørrmelklager på 3200 tonn, slik Aftenposten skrev tirsdag.

Nå innser Tine at dette er et problem som ikke kommer til å forsvinne med det første.

- Norske forbrukere var tydelige i fjor på at de foretrekker norsk smør, og Tine skal strekke seg langt for å innfri dette ønsket, sier kommunikasjonssjef Øystein Knoph i Tine.

Han peker på at samtidig som vi spiser mer smør, drikker nordmenn mindre melk.

Avler kuer med fetere melk

- Melkefettet er blitt mer etterspurt og det blir en langsiktig utfordring for produsentene og Tine. Derfor har vi også satt i gang et prosjekt med å øke fettinnholdet i melken, hvor blant annet bøndene får bedre betalt for mer fettrik melk, sier Knoph.

I tillegg jobber de på sikt med avl, det vil si at noen bønder kan få kuer som melker fetere melk i utgangspunktet. Dette er et langsiktig arbeid. De kuene som har første dag på jobben i 2012, ble unnfanget i 2009, født i 2010 og inseminert i oktober 2011.

- Å bygge lag som presterer bedre, mer melk/mer fett, kan bare skje over tid med egen talentutvikling. Norske bønder kan ikke kjøpe seg til suksess, sa styreleder Trond Reierstad i Tine i et debattinnlegg i Aftenposten forrige uke.

Styrk resultat av smørmangel

For å få bukt med tørrmelklageret, jobber Tine også med produktutvikling.

- På pulversiden jobber vi med å foredle produktet ytterligere, for å utvide anvendelsesområder, sier Knoph.

Den nye melken Tine lanserer i disse dager, Styrk, er et eksempel på produkter Tine har skapt for å dra nytte av den fettfattige melken som er igjen etter at fettet er brukt til for eksempel smør— og fløteproduksjon.

Styrk er en fettfri melk og har 50 prosent mer proteiner og kalsium enn vanlig melk.

Den har også dobbelt så lang holdbarhet fra melkedato, ifølge Tine.

Lavere smørtoll

Et resultat av at Tine har innsett problemet med at smørmangelen fortsetter, er at de har bedt Statens Landbruksforvaltning sette ned tollen på smør for alle aktører fra 1. september i år.

Denne tollnedsettelsen er foreløpig satt til å vare i en og en halv måned.

Også i fjor, rett før jul, var det tollnedsettelse som ble løsningen for at butikkene skulle få smør i hyllene. Da endte vi opp med smør fra Danmark, Frankrike og Belgia.