Norge er ikke bare svenskenes nærmeste nabo. Nye tall viser at Norge er det eksportmarkedet som øker raskest. Snart har vi passert Tyskland som Sveriges største eksportkunde.

Snart forbi Tyskland

I 1990 var Norge på en fjerdeplass på listen over Sveriges handelspartnere. Da var Tyskland størst med en andel på 14 prosent. Slik var det i mange år, før USA inntok førsteplassen fra 2002 til 2005, skriver avisen Dagens Industri.

Men i 2011 står nordmenn for 9,5 prosent av den svenske eksporten, mens Tyskland er nede i 9,9 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå i Sverige, SCB.

— Nordmennene kjøper alt fra oss, sier sjeføkonom Mauro Gozzo i Eksportrådet til avisen.

Han fremhever de historisk gode handelsforbindelsene, geografisk nærhet og kulturell likhet som store konkurransefortrinn for svensk eksport til Norge.

— Vi er allerede etablert og har en sterk posisjon. Det er vanskeligere for andre land å komme inn når vi kan markedet og har distribusjonskanalene, sier Gozzo.

Totalt importert Norge varer for 715 milliarder norske kroner i 2010. De tre største importlandene er Sverige, Tyskland og Kina.

Mat og tobakk lokker

Grensehandelen er en viktig del av eksporten. Nordmenn på harryturer handlet for mer enn 13 milliarder svenske kroner i 2011.

Dagsturene over grensen fører også til at nordmenn får kjennskap til mange svenske varer.

Små og mellomstore bedrifter dominerer på listen over bedrifter som eksporterer til Norge. Svenske selger varer innen olje— og gassindustrien, bygg- og infrastruktur og detaljhandel.

En undersøkelse utført i vår, viser at hele 80 av nordmenn har vært på handletur til nabolandene. Det er mat, alkohol og tobakksprodukter som lokker oss over grensen.

Mengden tobakk eksportert fra Sverige til Norge er mer enn firedoblet siste ti år, fra 437 tonn i 2001 til 1957 tonn i 2011.

Grafen viser den totale, årlige verdien av eksporterte varer fra Sverige til Norge (blått) og Tyskland (rødt) siden 1998 (i millioner kroner).

Kilde: Statistiska centralbyrån