— Fremover vil boligprisveksten avta, som følge av at vi vil få økt boligbygging, lønnsveksten vil avta, og arbeidsledighet og renter vil stige noe, sa Kyrre Aamdal i DNB Markets, da han onsdag formiddag la frem ferske anslag for norsk økonomi.

De siste 20 årene har boligprisene i Norge steget 9 prosent hvert år i gjennomsnitt.

— Den sterke prisveksten gir grunn til å spørre om også Norge har en boligprisboble, slik vi har sett i en del andre land, som ennå ikke har sprukket, skriver banken i rapporten Aamdal presenterte.

Følg Aftenposten Økonomi på Facebook!

Svakere prisvekst, så fall

Men tidligere års oppgang er ikke det eneste faresignalet.

— Formidlingstiden for brukte boliger har på ny falt til lave nivåer. Det samme gjelder antall usolgte boliger, heter det fra banken.

DNB spår en boligprisvekst i inneværende år på 7,8 prosent, mot 9 prosent i fjor. Anslagene for boligprisene fremover, er 7,5 prosent opp neste år, og deretter gradvis lavere vekst.

— I 2015 venter vi et lite fall i boligprisene, på 0,5 prosent, skriver økonomene.

Utsetter renteoppgangen

Svakere utvikling hos våre handelspartnere, spesielt i eurosonen, tvinger sentralbanker i utlandet til å holde sine renter nede. Dersom Norge skulle hatt mye høyere rente enn andre land, ville kronen blitt styrket. Dette vil gjøre det vanskelig for norsk eksportindustri.

Derfor er Norges Bank, som setter styringsrenten, opptatt av at det ikke er alt for stor forskjell mellom norske og utenlandske renter.

- Utslagene har ikke vært så store så langt, men sentralbanken kan nok frykte at det kommer etter hvert, sier Aamdal.

Lav rente ute vil altså holde renten lav også i Norge, i en god stund fremover.

— Vi trodde tidligere at renten ville settes opp i høst, men vi har skjøvet første renteoppgang langt ut i tid, frem til senhøsten neste år, sier Aamdal, og viser til lave renter i utlandet som en viktig del av forklaringen.

Litt lavere enn Norges Banks anslag

Deretter spår banken at styringsrenten, som nå ligger på 1,5 prosent, vil settes gradvis opp. Om to år tilsier DNB Markets' spådommer at styringsrenten vil ligge på 2,25 prosent.

Norges Bank har selv signalisert en første renteheving i mars neste år, og at den vil være 2,5 prosent sommeren 2014.