Trugar med ny oljestreik

Dersom regjeringa brukar tvungen lønnsnemnd for å stogge konflikten på sokkelen kan fagforeiningane svare med ny streik innan ein månad.