– Folk i Skandinavia forsaker ikke jobben for å pleie de eldre, forteller forsker hos Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Niklas Jakobsson.

Sosialt press

I en ny artikkel i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet viser forskerne Andreas Kotsadam og Niklas Jakobssonat omsorg for eldre foreldre har innvirkning på hvor mye man jobber i europeiske land, men at effekten er liten i Norden.

Resultatene fra vår del av Europa står i sterk kontrast til resultatene fra landene som ligger lengre syd. Den negative effekten av uformell omsorg ser ut til å være størst i søreuropeiske land, minst i Norden, og et sted noe imellom i sentraleuropeiske land.

– Hvorfor er det slike store forskjeller?

– Det er naturlig å tenke at i land med godt utbygde offentlige tjenester, slik som de skandinaviske landene, er det ikke like nødvendig å ta seg fri fra jobben for å pleie de eldre, forklarer Jakobsson.

Forskerne peker på at det i land med stor grad av offentlige helsetjenester er mindre sosialt press på den nærmeste familien om å gi omsorg enn det er i land som mangler slike tjenester.

Følg oss på facebook!

Forskjell mellom menn og kvinner

Et annet resultat fra studien, som også bekrefter at noen av de mer tradisjonelle kjønnsrollene fortsatt lever i beste velgående, er at det i størst grad er kvinner som prioriterer omsorg foran en karriere. Resultatene viser at omsorgen kvinnene gir har en sterkere negativ sammenheng med både sannsynligheten for å være ansatt og med antall timer de jobber enn det har for menn. Effekten er større jo lengre syd i Europa man kommer.

– Vi finner også forskjeller innen Skandinavia. Det kan se ut som man i Norge i mindre grad enn i Sverige lar omsorg for sine gamle foreldre gå utover jobben, sier forskeren. Han presiserer at forskjellene riktignok er små og at forskerne ikke er helt sikre på at det faktisk eksisterer en forskjell mellom de to landene.

– Vi trenger flere studier for å kunne være mer sikre, sier NOVA-forskeren.