Utviklingsregningen må Norge også ta.

Flyversjonen av den nyutviklede norske sjømålsraketten, JSM, kan tidligst tas i bruk på Norges nye jagerfly F-35 etter 2019. Det er over to år etter at de første kampflyene er levert til Luftforsvaret.

Om noen andre land vil kjøpe raketten, er fortsatt helt i det blå.

Regjeringens tidsplan, slik den er uttrykt i stortingsproposisjon 73 S (2011-2012) vil ikke holde. Der står det:

— I tillegg vil Forsvarsdepartementet legge stor vekt på, og bidra til, at både JSM og APEX (spesialammunisjon) blir integrert i F-35 innen Norge skal ha sin hovedleveranse av fly.

Raketten er for stor

— Vi har gjort en del foreløpige laboratorietester. Raketten er i sin opprinnelige versjon for stor til å bæres innvendig i flyet. Vi vil fortsette ompakkingen av den. Til neste år skal vi ha en kritisk gjennomgang av systemet, før vi går videre til neste nivå med å integrere det i flyets datasystem, sier Tom Burbage til Aftenposten.

Han leder F-35 programmet hos produsenten Lockheed Martin. Det vil altså si at JSM først vil være klart til bruk i det som kalles Block 4.

Block 4 er den første oppgraderingen av F-35. Den vil tidligst begynne to år etter at den første, fullverdige versjonen, kalt Block 3, vil være klar i 2017.

2017 er det året Norge får levert sine første F-35, utenom de fire treningsflyene som skal være på en base i USA fra slutten av 2015.

Stram tidsplan

Norge vil, i likhet med andre land som eventuelt vil kjøpe JSM, ikke ha fly som de første årene kan bruke Kongsbergs høyteknologiske sjømålsmissil. Det bekrefter viseadmiral David Venlet, som styrer hele F-35 i det amerikanske forsvarsdepartement overfor Aftenposten.

— Block 3, det vil si et fly som er fullt ut utviklet med alle systemer, er under utvikling. Tidsplanen er stram. Det var ikke mulig å få inn ekstraønsker fra et partnerland i denne fasen. JSM vil kunne komme inn i første oppgradering, det vil si i 2019-2020, sier Venlet.

Han er imponert over det han til nå har sett av missilet.

- Det har stort potensial, og er unikt, sier han.

Ingen dollar

Men selv om admiralen er imponert, er det kommet få dollar fra USA. Norge har, med unntak av et lite bidrag fra Australia i en tidlig fase, tatt alle kostnadene selv ved utviklingen og integreringen av JSM i flyet. De er på over en milliard kroner.

USA, produsent Lockheed Martin og Pentagon, har ikke betalt annet enn utgifter til støttefunksjoner som prøvefelt og flystøtte.

Regjeringen håper at JSM skal bli en kommersiell suksess etter at Norge valgte F-35 og antyder et salg for mellom 25 og 30 milliarder kroner. Men ikke noe annet land har til nå villet forplikte seg til å dele utgifter til utvikling - eller langt mindre kjøpe JSM.

Partnerprogrammet forutsetter at alle ni partnere må være enige før utgiftene til et nytt våpensystem blir fordelt på dem. Hvis ikke, vil kostnadene bæres av dem som vil anskaffe systemet. Norge presser på.

Avhengig av USA

— For å sikre en vellykket integrasjon av JSM på F-35 er Norge avhengig av at USA deltar i dette arbeidet. Regjeringen vil derfor fortsatt legge stor vekt på å få til et flernasjonalt samarbeid med amerikanske deltagelse frem mot endelig kontraktsinngåelse, heter det i proposisjonen.

- Det er USAs marine som i første rekke er interessert i et sjømålsmissil og har invitert oss inn i sine analyser, sier divisjonsdirektør Pål Brattlie i Kongsberg Defence Systems. Det ville de ikke gjort hvis de hadde hatt et reelt amerikansk alternativ, mener han.

Men han innrømmer at nedskjæringen av forsvarsbudsjettene ikke har gjort amerikansk proteksjonisme mindre.

— Vi har likevel god hjelp av våre amerikanske underleverandører, som passer på sine arbeidsplasser og har kontakt med sine senatorer for å sikre dem, sier Brattlie.

— Alle de andre partnerne venter og ser hvor USA går, sier han.